Het Hart

Open ons Dorpshuis Het Hart

Wil jij dat Het Hart weer open gaat? Help dan! 

Om de nieuwe start werkelijkheid te laten worden is alle hulp nodig. We zoeken vrijwilligers die willen helpen om de nieuwe opzet te realiseren. Alle hulp is welkom.

Maar er is ook geld nodig. De inventaris moest worden gekocht uit de failliete boedel en ook zijn er allerlei opstartkosten. Daarom doen we een beroep op iedereen om een (klein of groot) bedrag bij te dragen.

Dat kunt je doen via de doneer knop, maar ook door rechtstreeks over te maken naar NL38 INGB 0103 0713 42 t.n.v. Stichting Hart voor Eefde.

Wat is Dorpshuis Het hart

Het Hart is een Dorpshuis van en voor de inwoners van het dorp Eefde. Noaberschap is de basis voor het gebruik van Het Hart. 

Dat houdt in dat we allemaal verantwoordelijk zijn en handelen voor het zo goed mogelijk gebruiken en beheren van de accommodatie, als was het ons eigen huis. Andere gebruikers behandelen we als onze buren (noabers). Er is geen beheerder. We beheren het samen!

Vanzelfsprekend moeten we wel samen duidelijke afspraken maken over het gebruik. Daarom is er een Gebruiksreglement dat hier te lezen en downloaden is.

 Deel deze link zo veel mogelijk met vrienden en bekenden !!

Voor de heropening en nieuwe start is op initiatief van de eerdere gebruikers en huurders een nieuwe Stichting opgericht: Stichting Hart voor Eefde (HVE).

Het doel van HVE is: "Het bevorderen dat bewoners, verenigingen en organisaties uit het dorp Eefde samen kunnen komen in Dorps- en cultuurhuis Het Hart".

Met jouw bijdrage kunnen we samen een vliegende start maken. Ons Dorpshuis kan dan weer open voor alle sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven in en voor Eefde.

De Stichting Hart voor Eefde (HVE) huurt de ruimtes die niet permanent verhuurt zijn. Zij stelt deze ruimtes beschikbaar voor allerhande activiteiten en bijeenkomsten. Hiervoor wordt vooraf met de gebruiker een passende vergoeding overeengekomen.

Doelgroepen voor dit gebruik zijn: