Dorpshuis Het Hart

Huiskamer Het Hart, dinsdag van 10-12 en donderdag van 14-16 uur

Elke dinsdag en donderdag is Dorpshuis Het Hart een open 'huiskamer'. Iedereen kan binnenlopen voor een praatje, spelletje of gewoon om een kopje koffie of thee te drinken. Gastvrouwen en gastheren ontvangen je met vriendelijkheid en een goed woordje. Zo maken we het samen gezellig.

Koffie en thee is gratis! Dus loopt gerust eens binnen.

Een deel van de gastvrouwen en gastheren die iedereen graag ontvangen.


Alweer een volgende stap in de ontwikkeling van ons Dorpshuis. Iedereen is van harte welkom!

Vrimibo Het Hart

Gewoon gezellig

Een actief Dorpshuis Het Hart

Wil jij dat er meer gebeurt in Het Hart ? Help dan! 

Na de nieuwe start is er al veel gebeurd. Meer dan 35 enthousiaste mensen hebben zich al gemeld voor allerlei taken en activiteiten. Maar we willen nog meer. Bijvoorbeeld in het weekend staat het Dorpshuis nog vaak ongebruikt. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Ideeën genoeg, nu de uitvoering nog. 

We zoeken vrijwilligers die willen helpen om nog meer te realiseren. Alle hulp is welkom.

Vrienden van Dorpshuis Het Hart hebben we ook al. Veel mensen hebben de afgelopen maanden een donatie gedaan via de crowdfunding actie. Die willen we daarvoor hartelijk bedanken! 

Wil jij graag ook een donatie doen, omdat je Dorpshuis Het Hart een warm hart toe draagt?

Dat kunt je doen door rechtstreeks iets over te maken naar NL38 INGB 0103 0713 42 t.n.v. Stichting Hart voor Eefde.

Met jouw bijdrage kunnen we namens jou allerlei initiatieven ontplooien en activiteiten organiseren. Ons Dorpshuis kan dan gezond open voor alle sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven in en voor Eefde.


Wat is Dorpshuis Het Hart

Het Hart is een Dorpshuis van en voor de inwoners van het dorp Eefde. Noaberschap is de basis voor het gebruik van Het Hart. 

Iedereen die dat wil, kan initiatief nemen of iets organiseren en gebruikmaken van de accommodatie alsof het hun eigen huis is. Alle gebruikers zijn onze buren (noabers), en we behandelen ze ook als zodanig. We beheren het samen! En bij ons is consumptie NIET verplicht.

Ook willen we meer zijn dan alleen maar voor het beschikbaar stellen van ruimtes. Het moet een gezellige ontmoetingsplaats worden waar iedereen zich thuis voelt. Daarvoor kunnen enthousiaste mensen ook allerlei activiteiten organiseren.

Vanzelfsprekend moeten we wel samen duidelijke afspraken maken over het gebruik. Daarom is er een Gebruiksreglement dat hier te lezen en downloaden is.

De Stichting Hart voor Eefde (HVE) stelt ruimtes beschikbaar voor allerhande activiteiten en bijeenkomsten. Hiervoor wordt vooraf met de gebruiker een passende vergoeding overeengekomen. Soms is gebruik ook zonder vergoeding mogelijk.

Alle verenigingen en stichtingen, maar ook particuliere initiatieven met een cultureel, sociaal of maatschappelijk doel, kunnen gebruikmaken van Dorpshuis Het Hart. We bieden ook onderdak aan zakelijke gebruikers met diensten ten behoeve van Eefde.

We streven naar een open en toegankelijk Dorpshuis met aandacht, vrolijkheid en gezelligheid voor alle Eefdenaren. Alles en iedereen die daaraan bijdraagt, willen we ondersteunen.