Het Hart

Een gezond Dorpshuis Het Hart

Wil jij dat Het Hart gezond open gaat? Help dan! 

Om de nieuwe start werkelijkheid te laten worden is alle hulp nodig. We zoeken vrijwilligers die willen helpen om de nieuwe opzet te realiseren. Alle hulp is welkom.

Maar er is ook geld nodig. De inventaris moest worden gekocht uit de failliete boedel en ook zijn er allerlei opstartkosten. Daarom doen we een beroep op iedereen om een (klein of groot) bedrag bij te dragen.

Dat kunt je doen via de doneer knop, maar ook door rechtstreeks over te maken naar NL38 INGB 0103 0713 42 t.n.v. Stichting Hart voor Eefde.

 Deel deze link zo veel mogelijk met vrienden en bekenden !!

Voor de heropening en nieuwe start is op initiatief van de eerdere gebruikers en huurders een nieuwe Stichting opgericht: Stichting Hart voor Eefde (HVE).

Het doel van HVE is: "Het bevorderen dat bewoners, verenigingen en organisaties uit het dorp Eefde samen kunnen komen in Dorps- en cultuurhuis Het Hart".

Met jouw bijdrage kunnen we samen een vliegende start maken. Ons Dorpshuis kan dan gezond open voor alle sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven in en voor Eefde.

Wat is Dorpshuis Het Hart

Het Hart is een Dorpshuis van en voor de inwoners van het dorp Eefde. Noaberschap is de basis voor het gebruik van Het Hart. 

Iedereen die dat wil, kan initiatief nemen of iets organiseren en gebruikmaken van de accommodatie alsof het hun eigen huis is. Alle gebruikers zijn onze buren (noabers), en we behandelen ze ook als zodanig. We beheren het samen!

En we willen meer zijn dan alleen maar voor het beschikbaar stellen van ruimtes. Het moet een gezellige ontmoetingsplaats worden waar iederen zich thuis voelt.

Vanzelfsprekend moeten we wel samen duidelijke afspraken maken over het gebruik. Daarom is er een Gebruiksreglement dat hier te lezen en downloaden is.

De Stichting Hart voor Eefde (HVE) huurt de ruimtes die niet permanent verhuurd zijn. Zij stelt deze ruimtes beschikbaar voor allerhande activiteiten en bijeenkomsten. Hiervoor wordt vooraf met de gebruiker een passende vergoeding overeengekomen.

Alle verenigingen en stichtingen, maar ook particuliere initiatieven met een cultureel, sociaal of maatschappelijk doel, kunnen gebruikmaken van Dorpshuis Het Hart. We bieden ook onderdak aan zakelijke gebruikers met diensten ten behoeve van Eefde.

We streven naar een open en toegankelijk Dorpshuis met aandacht, vrolijkheid en gezelligheid voor alle Eefdenaren. Alles en iedereen die daaraan bijdraagt, willen we ondersteunen.