Over HVE

Introductie

In het dorp zijn veel verenigingen en initiatieven, klein en groot, die op enigerlei wijze ruimte nodig hebben voor hun activiteiten. Naast de sportverenigingen en scholen die hun eigen specifieke eigen accommodaties gebruiken is er ook een Dorpshuis genaamd ‘Het Hart’. 

Dit Dorpshuis staat midden in het dorp, naast de kerk. Stichting Gebouw Het Hart is eigenaar van het gebouw en zorgt voor het onderhoud van het pand. Zij verhuurt en  biedt onderdak aan de huisartsen, fysiotherapeuten, een kinderopvang en nog meer dienstverleners, samen  de vaste huurders. 

De overige ruimtes kunnen benut worden door de inwoners, organisaties en verenigingen van Eefde en worden voor dat doel gehuurd door de Stichting Hart voor Eefde.

Doelstelling

Stichting Hart voor Eefde (HVE) is gestart in de zomer van 2023 en heeft als doel: het bevorderen dat bewoners, verenigingen en organisaties uit het dorp Eefde samen kunnen komen in ons Dorps- en cultuurhuis ‘Het Hart’. 

Het gaat om het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen in een inclusieve en diverse omgeving met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Op deze wijze werkt HVE aan de sociale samenhang in het dorp Eefde.

HVE onderhoudt contact met verenigingen en organisaties en inwoners die ruimtes (willen) gebruiken. Dat zijn sociale en culturele organisaties, maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen of ondernemingen die gebruik (willen) maken van ons Dorpshuis Het Hart. Daarnaast organiseren vrijwilligers van HVE allerlei vrij toegankelijke activiteiten voor alle Eefdenaren.